Dit wordt
de vernieuwde Website
van Bureau Gemak

  G ood Manufacturing Practices, HACCP, Voedselveiligheidsystemen
E lectronica hard- en software, ontwikkelen, productie, onderhoud
M ilieuwetgeving, Afvalstromenbeheer, Waterwetgeving
A rbozorg, Veiligheids-, Bedrijfsauditing
K waliteitszorg, -systemen, Warenwetgeving

Bureau Gemak
Breda,
Netherlands

Tel: +31 (0)76 54 24 931
Cell: +31 (0)6 50 70 86 35
e-mail: info@bureaugemak.nl

Advies en invoeren van:
GMP + HACCP;
Safety Data Sheets ontwerpen, invoeren en onderhouden;
Research, begeleiding en implementatie van Milieu management en -wetgeving;
Arbo en veiligheid;
Kwaliteitszorg;
Chemische-, Diervoeding-, Waren-,  Pharma-, Cosmetica- wetgeving and REACH....
......in Uw bedrijf.
Tevens alle bijbehorende Electronica hard- en software oplossingen, nodig voor een succesvolle en efficiente handhaving.